ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /autoinstalator/joomla/plugins/system/settings/settings.php:33) in /autoinstalator/joomla/templates/untitled_181221/library/Designer/Page.php on line 153

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /autoinstalator/joomla/plugins/system/settings/settings.php:33) in /autoinstalator/joomla/templates/untitled_181221/functions.php on line 842

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /autoinstalator/joomla/plugins/system/settings/settings.php:33) in /autoinstalator/joomla/templates/untitled_181221/functions.php on line 842

Administrator Danych Osobowych – Janusz Popławski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Janusz Popławski w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 16, wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1), przedstawia wymagane informacje dla klientów, którzy powierzyli swoje dane osobowe Administratorowi:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Janusz Popławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Janusz Popławski z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) przy ul. Królowej Jadwigi 16, NIP 556-118-58-09, nr tel. 52 357-10-42, 601 63-92-13, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy świadczenia usługi (obsługi) prawnej (art. 6 ust 1 lit b RODO).
 3. Po zakończeniu świadczenia usługi, dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celu innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora dot. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego (art. 6 ust 1 lit f RODO), a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze m.in. dotyczących obowiązków podatkowych (art. 6 ust 1 lit c RODO).
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy opisanej w pkt. 2, zaś po zakończeniu stosunku umownego przez okres 6 lat, zgodnie z przepisami o przedawnieniu wszelkich roszczeń (w tym podatkowych) lub do momentu całkowitego rozliczenia pomiędzy stronami.
 5. W dalszej kolejności dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 6. Odbiorcami powierzonych danych osobowych, w zależności od charakteru umowy opisanej w pkt 2. będą: przeciwnicy procesowi i ich pełnomocnicy, strony postępowań i ich pełnomocnicy, inne osoby uczestniczące w postępowaniach, poczta, firmy kurierskie.
 7. W związku z powierzeniem danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:
 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przeniesienia danych, w przypadku przetwarzania na podstawie pkt 3 niniejszej informacji.

Powyższe żądania, można skierować pisemnie lub w formie elektronicznej przy pomocy formularzy znajdujących się w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 1. W związku z powierzeniem danych osobowych mają państwu prawo wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników i osoby współpracujące z Administratorem Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.