ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Prawo spadkowe

Śmierć osób bliskich powoduje konieczność uregulowania spraw majątkowych po zmarłym. Kancelaria na podstawie wieloletniego doświadczenia w sprawach spadkowych udziela porad prawnych, a także reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

  • dziedziczenie ustawowe i testamentowe (stwierdzenie nabycia spadku),
  • odrzucenie spadku,
  • dział spadku,
  • zapisy i polecenia,
  • roszczenia z tytułu zachowku.