ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Często zmieniające się, zawiłe regulacje prawa pracy niejednokrotnie powodują powstawanie wątpliwości zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników, co zakłóca sprawne funkcjonowanie środowiska pracy.
Oferta Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje udzielanie porad prawnych i reprezentowanie Klienta przed sądami, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

  • uznanie wypowiedzenia albo rozwiązania stosunku pracy za bezskuteczne,
  • przywrócenie do pracy,
  • odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • zapłata wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy,
  • emerytalno-rentowe,
  • zasiłki chorobowe i inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego.