ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Prawo administracyjne

Na podstawie wieloletniego doświadczenia Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach administracyjnych.
Oferta obejmuje reprezentowanie Klienta, we wszystkich kategoriach spraw, przed organami administracji, sądami administracyjnymi i Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi.