ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Odszkodowania

Kancelaria z najwyższą starannością reprezentuje Klientów w uzyskaniu najkorzystniejszych świadczeń dla osób poszkodowanych na skutek nieszczęśliwych wypadków oraz innych zdarzeń losowych, od zakładów ubezpieczeń oraz od innych podmiotów zobowiązanych do zapłaty tych świadczeń.
Oferta Kancelarii w zakresie odszkodowań obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację Klienta wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, reprezentację przed sądami w szczególności z sprawach:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • błędów medycznych,
  • wypadków przy pracy,
  • zniszczenia własności.