ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Ochrona praw konsumenta

Prawo ochrony konsumenta, szczególnie pod wpływem regulacji europejskich, nieustannie rozwija się i ewoluuje, przyznając konsumentom coraz więcej uprawnień. Świadomość konsumentów rośnie, a w konsekwencji oczekują oni poszanowania przez przedsiębiorców standardów prawa konsumenckiego. 
Oferta Kancelarii w zakresie spraw konsumenckich obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych oraz reprezentację przed sądami w następujących kategoriach spraw:

  • umowy pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami,
  • postępowania reklamacyjne z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • niedozwolone klauzule umowne.