ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Sprawy cywilne

Zagadnienia z zakresu prawa cywilnego pojawiają się na każdym etapie działalności biznesowej, począwszy od zawierania umów z kontrahentami, poprzez kwestie dotyczące własności, a skończywszy na dochodzeniu należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw cywilnych obejmuje w szczególności:

  • zagadnienia związane z działalnością kontraktową,
  • sprawy dotyczące własności i innych praw rzeczowych,
  • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych,
  • dochodzenie należności,
  • sprawy odszkodowawcze.