ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Sprawy administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca działalność władzy publicznej oraz jej stosunki z obywatelami. Ta gałąź prawa reguluje znaczną część zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorców, której wiele aspektów niejednokrotnie zależy od uzyskania pozytywnej decyzji od organu administracji publicznej. Udzielamy pomocy prawnej w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, jak również przed sądami administracyjnymi.