ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Przepisy polskiego prawa nakładają na pracodawców liczne obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników. Co więcej, coraz większa liczba przedsiębiorców wskazuje na niejasność regulacji oraz w konsekwencji, na rosnącą ilość problemów prawnych dotyczących kwestii pracowniczych. 

Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych ze sprawami pracowniczymi obejmuje w szczególności:

  • doradztwo w doborze najkorzystniejszej formy zatrudnienia,
  • bieżącą analizę sytuacji pracodawców, w szczególności weryfikację ich działalności pod względem zgodności z przepisami prawa pracy,
  • wsparcie w przygotowaniu i negocjacjach umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menadżerskich,
  • doradztwo w rozwiązywaniu oraz zapobieganiu sporów z pracownikami,
  • wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności regulaminów pracy i wynagradzania, umów o zakazie konkurencji, układów zbiorowych pracy,
  • obsługę procesów związanych z przejściem zakładu pracy,
  • wsparcie w zakresie stosunków pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentacjami pracowników,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych.