ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Prawo gospodarcze i prawo spółek

Oferta kancelarii w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek obejmuje w szczególności:

  • doradztwo kontraktowe, w szczególności dotyczące sporządzania, opiniowania i negocjowania umów z kontrahentami,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez niego działalnością,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach administracyjnych i arbitrażowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością,
  • pomoc prawną związaną z zakładaniem spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, jak również wsparcie w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie w zakresie założenia, zawieszenia oraz zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • pomoc prawną w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz zmian w funkcjonowaniu firm, przede wszystkim podziałów, połączeń i przekształceń oraz innych rodzajów reorganizacji,
  • wsparcie w procesach zbywania i nabywania udziałów lub akcji, jak również zbywania lub nabywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
  • obsługę korporacyjną osób prawnych i ich organów, w szczególności wsparcie w funkcjonowaniu zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych i zarządów,
  • pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań od członków zarządu spółek kapitałowych, w tym w przypadku niewypłacalności spółek,
  • pomoc prawną w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.