ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria oferuje pełen katalog usług związanych z rozwiązywaniem problemów prawnych dotyczących nieruchomości. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w kwestiach obejmujących własność nieruchomości oraz regulację ich stanu prawnego, jak również wspieramy w uzyskiwaniu niezbędnych aktów i decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym oraz procesem budowlanym.
Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych z nieruchomościami i prawem budowlanym obejmuje pomoc prawną w postaci porad prawnych oraz reprezentacji przed organami administracji i sądami, w szczególności w następujących kategoriach spraw:

  • eksmisje z lokali i nieruchomości,
  • obrót nieruchomościami (sprzedaż, darowizna, zamiana),
  • ochrona własności i posiadania nieruchomości,
  • ograniczone prawa rzeczowe (hipoteka, służebności),
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • podział oraz łączenie nieruchomości,
  • najem i dzierżawa,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, w szczególności umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów o generalne wykonawstwo.