ul. Królowej Jadwigi 16, 88-100 Inowrocław

Dochodzenie należności

Dochodzenie zaległych należności dotyczy znacznej ilości polskich przedsiębiorców oraz niejednokrotnie jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym wiedzy prawniczej.
Kancelaria oferuje Państwu profesjonalną pomoc prawną w postępowaniach dotyczących spłaty zobowiązań przez dłużników.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw związanych z dochodzeniem należności obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie optymalnej strategii odzyskiwania należności,
  • wsparcie w negocjowaniu zasad zapłaty należności,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych.